TEMEL DEĞERLERİMİZ 2018-09-10T10:12:48+00:00

Temel Değerlerimiz

NİTE, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin yakın takipçisi olarak güvenilir, hızlı, istikrarlı ürün ve hizmet sunumumuzla müşterilerimiz
tarafından, sözüne bağlılığımız ve sorumluluk anlayışımızla aranılan, güvenilen ve tercih edilen bir firma olmayı hedeflemektedir. Bu sebeple şirket içerisinde ve dışarısında oluşturduğumuz temel değerlerimize sürekli bağlılığımız vazgeçilmezimizdir.

Yenilikçilik

Kendi alanımızdaki güncel gelişmeleri sürekli izlemeye, bu gelişmelerden bir yandan yararlanırken diğer yandan yaratıcı
fikirlerimizle ve etkili çözümlerimizle bu gelişime yön veren bir şirket olmaya çalışırız. Yenilikçi anlayışımız doğrultusunda iş
süreçlerimizi daima iyileştirmeye, çok yönlü ve yaratıcı bir bakış açısıyla tüm yetkinliklerimizi /yeteneklerimizi geliştirmeye,
müşterilerimizin şimdiki ihtiyaçlarını proaktif bir yaklaşımla gidermeye çalışırız. Böylece paydaşlarımızın kendi geleceklerini
sağlam bir temelde inşa etmelerine katkı sunarız.

Hız ve Kalite

Değişimin en hızlı yaşandığı alanlardan biri olan BT sektörünün oluşturduğu piyasa koşullarında rekabet avantajı elde
edebilmenin kaliteden ödün vermeden işlerimizi zamanında ve doğru şekilde planlamayı, hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı
gerektirdiğini göz önüne alırız. Tüm kaynaklarımızı etkili şekilde kullanmamızın ve tam zamanında harekete geçmemizin bizi
başarılı sonuçlara ulaştıracağını bilerek çalışırız.

Etkili İş Birliği

Öncelikle her birimiz kendimizi NİTE Ailesi’nin ve NİTE Takımı’nın bağlı bir üyesi olarak görür, kişisel başarımızın,
takımımızın başarısından geçtiğini bilerek hareket ederiz. İşlerimiz ve hedeflerimiz açısından en iyi sonuçlara ulaşabilmemiz için
daima birbirimizle bilgi ve deneyimlerimizi tam, zamanında ve doğru şekilde paylaşmaya, birlikte öğrenmeye özen gösteririz.
Müşterilerimize sunduğumuz tüm çözümlerde de etkili işbirliği anlayışımız doğrultusunda yaklaşımlar sergiler, onları tam olarak
bilgilendirmek, sorunlarını anlayarak ve anlatarak çözümlemek için çaba harcarız.

İnsan Odaklılık

Tüm çalışmalarımızın ve hizmetlerimizin en nihayetinde odağında insan olduğunu ve insana temas ettiğini daima hatırlayarak
yönetim politikalarımızı ve iş süreçlerimizi çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun memnuniyetine katkı sağlayacak şekilde
oluştururuz. Bu doğrultuda deneyim ve hatalarımızdan öğrendiklerimizi hizmet kalitemizi daha iyiye taşıyabileceğimiz sonuçlara
dönüştürürüz.

Güvenilirlik

Güvenilir olmanın paydaşlarımızla, birbirimizle ilişkilerimizin ve eylemlerimizin temelini oluşturduğunu biliriz. Taahhütlerimize
bağlılık, doğruluk dürüstlük, sadakat, profesyonellik, şeffaflık, yasalara ve etik ilkelere bağlılık kavramlarının bu değerimizi
oluşturan temel yapı taşları olduğunu kabul eder, bu bilinçle hareket ederiz.

Sorumluluk

Yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir çevre ve mutlu bireylerden oluşan bir toplum için sorumluluk üstlenmemiz gerektiğini kabul
eder ve bunu temel bir ödev olarak görürüz. Bu sorumluluğumuzu gerek bireysel, gerekse kurumsal eylem ve çalışmalarımızda
birbirimize, paydaşlarımıza, topluma, çevreye ve yasalara karşı saygılı davranarak ve görevlerimizi eksiksiz yerine getirerek
gerçekleştirmeye çalışırız.

Son Yazılar

Bize Ulaşın

Karacaoğlan Mah. 6169 Sk. 6/7 Bornova/İzmir

Telefon: +90(232) 459 99 59

Web: Visit Us Online